Listování
od 

Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot / Slivka, V., Vavro, Martin -- In: Odpady -- Roč. 11, č. 11 (2001), s. 17-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Průmyslové využití nefelinického syenitu / Chrt, Jiří, Slezák, Lubomír, Váňa, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 38-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru / Plchová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 3 (2010), s. 22-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení / Adamus, Alois, 1955-, Keler, Richard, Tesař, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 7 (2004), s. 31-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu / Mach, Karel, 1964- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2010), s. 20-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor / Pokorný, Richard -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 2 (2002), s. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 101-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 95-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Průvodce k exkurzi / Bajer, A., Bosák, P., Demek, J., Havlíček, M., Kirchner, Karel, Mackovčin, P., Novák, P., Svoboda, J., Vítek, J. -- In: Geomorfologický sborník. 11 -- S. 78-97
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice / Benkovič, Pavel, Matějů, Vít, Švoma, Jan, Tylčer, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji / Krutský, Norbert -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 61-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině / Cimala, Zbyněk -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Litochleb, Jiří, Velebil, Dalibor -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih / Studničná, Blanka, Studničný, Ivan -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum buštěhradské haldy pokračuje / Cílek, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 375-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991 / Opekar, Ladislav, Spudil, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách / Hýsek, Jiří, Laňar, Miloslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 221-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí (na příkladu povodí Mže)
Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu / Bruthans, Jiří, Chotěbor, P., Frolík, J., Měchura, P., Slížková, Z., Válek, J., Zeman, A. (2008) -- In: Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 5-6 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)