Listování
od 

Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji / Krutský, Norbert -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 61-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině / Cimala, Zbyněk -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 55-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Litochleb, Jiří, Velebil, Dalibor -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 64-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum Au-W zrudnění v oblasti Rožmitálsko-jih / Studničná, Blanka, Studničný, Ivan -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 25-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum buštěhradské haldy pokračuje / Cílek, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 12 (1990), s. 375-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991 / Opekar, Ladislav, Spudil, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 8 (1992), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum deponií vápenného hydrátu v Novákách / Hýsek, Jiří, Laňar, Miloslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 221-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí (na příkladu povodí Mže)
Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu / Bruthans, Jiří, Chotěbor, P., Frolík, J., Měchura, P., Slížková, Z., Válek, J., Zeman, A. (2008) -- In: Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 5-6 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum kutnohorského podzemí / Bartoš, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 5 (1997), s. 358-361
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků / Hašlar, Oldřich -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 5-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky / Vohanka, Ludvík -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 188-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky / Jarý, Josef, Viewegh, Jan -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 59-60, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice / Hašlar, Oldřich -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách / Hušák, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum meteoritického kráteru Siljan ve Švédsku hlubokým vrtem 1 Gravberg / Ciprys, Vladimír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 2 (1991), s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR / Ciprys, Vladimír, Thon, Arnošt -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 353-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic / Velebil, Dalibor -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)