Listování
od 

Průzkum na ropu a plyn ve velkých hloubkách ČSSR / Ciprys, Vladimír, Thon, Arnošt -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 353-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 215-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic / Velebil, Dalibor -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum písků na DJŠ a jejich využití / Mejstříková, Lubomíra, Štrbáň, Ivan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 5-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum pole Dětmarovice-Petrovice za účelem zabezpečení dalšího rozvoje okresu / Strakoš, Zdeněk, Strakošová, Olga -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 162-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly / Ambrož, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 210-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum říčních teras v okolí Tětína a otázka prvního říčn ího paradoxu / Kukla, J. G., Ložek, Vojen -- In: Karst Sediments -- s. 30-41
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Průzkum sedimentů v oblasti přítoku Moravice do vodní nádrže Slezská Harta / Šajer, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 49, č. 1 (2007), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu / Datel, Josef, Ekert, Vladimír, Mužík, Václav, Pazdírek, Otakar -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací -- ISBN 80-86832-06-6 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970-, Stöhr, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 152-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru / Jiskra, Jaroslav, Kryl, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 9 (2002), s. 33-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě / Chrt, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 74-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín / Hubatka, F., Jurová, Zita, Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika -- ISBN 80-214-1435-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín / Hybatka, F., Jurová, Z., Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Sborník mezinárodní vědecké konference /11./ -- s. 11-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 55-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkumná díla v historickém jádru města Brna / Babičová, Eva, Hanák, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 372
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM) / Hemza, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 8 (2000), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkumné a sanační práce na karlovarské zřídelní struktuře / Vylita, Břetislav, 1932- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 444
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkumné metody v hydrogeologii / Charvát, Tomáš, Hofrichterová, Libuše, 1945-, Krásný, Jiří -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 6 (1983), s. 179-180
Zdroj: ČGS (UNM)