Listování
od 

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-32 Plzeň) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražská podzemí a jejich environmentální rizika / Cílek, Václav -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 178-188
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pražská podzemí a jejich environmentální rizika / Cílek, Václav, jr. -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 178-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražská podzemní tajemství : mýty, fakta a vliv na životní prostředí / Cílek, Václav -- In: Regenerace : Časopis pro zdravý životní styl -- Roč. 17, č. 3 (2009), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pražská synforma (terminologická glosa) / Röhlich, Pavel -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražské geotechnické dny 2002 / Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 2 (2002), s. 29-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražské geotechnické dny 2003 / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 2 (2003), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražské Geotechnické dny -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 3 (1998), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražské millerity / Černý, Pavel, Černý, Petr, 1934- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 331-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam / Čapek, Albert -- In: Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy -- s. 57-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražské přírodní parky čtvrtstoleté / Moravec, Jan, 1969- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 64, č. 2 (2009), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražskije potoki i vodojemy i ich landšaftnoje značenije
Pražskou pánev vytvořily hlavně prvohory / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 246 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika) / Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 5 (1999), s. 39-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre- and postmortem skeletal modifications of the Cupressocrinitidae (Crinoidea, Cladida) / Bohatý, Jan -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 83, no. 1 (2009), p. 45-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre- Symposium Excursion, day 1, stop 4: Cadomian unconformity - Monumentenberg/Hohe Dubrau near Gross-Radisch / Heuse, Thomas, Linnemann, Ulf -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians / Kraeutner, H. G. -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 4 (1991), s. 209-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-alpine metamorphic events in Gemericum / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 23, no. 5-6 (1991), s. 395-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-atmospheric parameters and fragment distribution: Case study for the Kosice meteoroid / Britt, D., Gritsevich, M., Kohout, Tomáš, Kuznetsova, D., Peltoniemi, J., Pupyrev, Y., Tóth, J., Turchak, L., Vinnikov, V., Virtanen, J. -- In: Asteroids, Comets, Meteors : book of abstracts -- S. 204-204
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pre-Cambrian development of the continental crust of the European Hercynides / Gebauer, Dieter -- In: Proceedings of the Sixth Workshop on the European Geotraverse (EGT) Project, data compilations and synoptic interpretation -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)