Listování
od 

Pražské potoky a nádrže a jejich krajinářský význam / Čapek, Albert -- In: Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy -- s. 57-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražské přírodní parky čtvrtstoleté / Moravec, Jan, 1969- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 64, č. 2 (2009), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Pražskije potoki i vodojemy i ich landšaftnoje značenije
Pražskou pánev vytvořily hlavně prvohory / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 246 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika) / Vaněk, Jiří -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Roč. 5 (1999), s. 39-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre- and postmortem skeletal modifications of the Cupressocrinitidae (Crinoidea, Cladida) / Bohatý, Jan -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 83, no. 1 (2009), p. 45-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre- Symposium Excursion, day 1, stop 4: Cadomian unconformity - Monumentenberg/Hohe Dubrau near Gross-Radisch / Heuse, Thomas, Linnemann, Ulf -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 9 (1998), p. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians / Kraeutner, H. G. -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 4 (1991), s. 209-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-alpine metamorphic events in Gemericum / Faryad, Shah Wali -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 23, no. 5-6 (1991), s. 395-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-atmospheric parameters and fragment distribution: Case study for the Kosice meteoroid / Britt, D., Gritsevich, M., Kohout, Tomáš, Kuznetsova, D., Peltoniemi, J., Pupyrev, Y., Tóth, J., Turchak, L., Vinnikov, V., Virtanen, J. -- In: Asteroids, Comets, Meteors : book of abstracts -- S. 204-204
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pre-Cambrian development of the continental crust of the European Hercynides / Gebauer, Dieter -- In: Proceedings of the Sixth Workshop on the European Geotraverse (EGT) Project, data compilations and synoptic interpretation -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia / Štědrá, Veronika -- In: Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia / Štědrá, Veronika -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif) / Zulauf, Gernold, Žák, Jiří -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse-Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : 161. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften : 30.9.-02.10.2009 Dresden : Exkursionführer. Exkursionsführer und Veröffentlichungen der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften ; Heft 241 -- ISBN 978-3-86944-004-0 -- s. 5-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-conference fieldtrip: structure and metamorphism of the Meliata Unit / Faryad, Shah Wali, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 113-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-crystallization phase of magmatites, volcanics and some metamorphites (formation of magma and some metamorphites by coagulating homogenization; a hypothesis)
Pre-Devonian metaconglomerates in mylonites of the northern part of the Desná dome (Hrubý Jeseník Mts.)
Pre-flysch olistostromes in Central Western Carpathians (Barremian-Aptian of Krížna Nappe, Slovakia) / Jablonský, Jozef, Marschalko, Róbert -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 1 (1992), s. 15-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-Hercynian granitic magmatism on the northern border of the Bohemian Massif / Feldmann, Klaus, Frischbutter, Alexander, Hänisch, M., Thomas, Rainer -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 82-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Pre-Late Carboniferous geology along the contact of the Saxothuringian and Teplá-Barrandian zones in the area covered by younger sediments and volcanics (western Bohemian Massif, Czech Republic) / Konopásek, Jiří, Mlčoch, Bedřich -- In: Journal of Geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Roč. 55, č. 2 (2010), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)