Listování
od 

Prach Ukrajiny - rozřešení! / Hladil, Jindřich, Kondziolka, J., Lisá, Lenka -- In: Instantní astronomické noviny -- Roč. 12, č. 715 (2008), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prachovice in Železné hory Mts. - the richest Czech calcite locality
Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Prachovické kalcity / Pařízek, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 172-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti / Bočkorová, Beata, Šajgalík, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 121-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, 1952-, Škoda, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, Škoda, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- ISBN 80-210-3466-1 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003 / Bílý, Ivan, Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2003), s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní cesta do země lovců lebek / Lang, Tomáš, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2007), s. 62-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc. -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 56, č. 2 (2014), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 84-86
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii" / Kirchner, Karel, Kubíček, P., Voženílek, V. -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 105, č. 3 (2000), s. 298-299
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pracovní seminář šlichové prospekce / Duda, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní seminář z paleoekologie / Zdražílková, Nela -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích / Matoušek, Václav, 1954- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 5 (1997), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 30 (2004), s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku / Čtyroký, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)