Listování
od 

Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii" / Kirchner, Karel, Kubíček, P., Voženílek, V. -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 105, č. 3 (2000), s. 298-299
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pracovní seminář šlichové prospekce / Duda, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní seminář z paleoekologie / Zdražílková, Nela -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích / Matoušek, Václav, 1954- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 5 (1997), s. 154
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Series A, Scientiae naturales -- ISSN 0439-6812 -- Roč. 30 (2004), s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku / Čtyroký, Pavel -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 2 (1994), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Practical Application in Modelling and Solving a Complex Ventilation Network in the "Důl Kladno o.z." Mining Enterprise / Michalec, Z., Otáhal, A., Zotyka, Václav -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- Roč. 42, č. 1 (1996), s. 21-26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Practical application of reclamation research - use of spontaneous succession
Practical application of the study of earthquakes in Czechoslovakia
Practical experience with the use of microbiological extraction of metals from raw materials
Practical notes and hints in the fossil preparation / Budil, Petr, Šarič, Radko -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc -- ISBN 978-80-904208 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
A practical use of MMHP programme system for coal open-pit extraction. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Mathematical methods in geology
Practical usefulness of radon risk maps and detailed in-situ classification of radon risk / Barnet, Ivan, Neznal, Martin, Neznal, Matěj -- In: Nukleonika -- ISSN 0029-5922 -- Roč. 55, č. 4 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Practical utilization of monitoring of natural attenuation processes of organic contaminants
Practice and theory of the integrated technology of Rock reinforcement / Šňupárek, Richard -- In: Advances in Rock Mechanics -- s. 280-289
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Praecardium Barrande im Oberdevon des Rheinischen Schiefergebirges? / Amler, Michael, Becker, R. Thomas, Nagel, Judith -- In: Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 3-930457-60-1 -- s. 169-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve / Steinová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Praeleda Pfab, 1934 and Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) from the Ordovician of Prague Basin
Praesphaerammina, a new genus of Cenozoic deep-water agglutinated foraminifera from the Carpathian flysch deposits / Filipescu, Sorin, Kaminski, Michael A. -- In: Micropaleontology -- ISSN 0026-2803 -- Vol. 46, no. 4 (2000), p. 353-359
Zdroj: ČGS (UNM)