Listování
od 

Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics / Barták, J., Macháček, J. -- In: 9th meeting environmental and engineering geophysics : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003 : proceedings -- ISBN 80-239-1332-8 -- [5] s. P-016
Zdroj: ČGS (UNM)
Prague ´62 / Bruton, David -- In: Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Vol. 11 (1999), p. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Praha a opuka / Zelenka, Přemysl -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 185
Zdroj: ČGS (UNM)
Praha je poutním místem paleontologů / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 270 (1998), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Praha, město hornické / Cílek, Václav, jr. -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 2 (1989), s. 76
Zdroj: ČGS (UNM)
Praha očima: geologa a filozofa Václava Cílka / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 26 (1998), s. 2
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy / Cílek, Václav, 1955-, Hlaváč, Jaroslav, Kadlecová, Eva, Pokorný, Petr, 1972- -- In: Pravěká Praha -- ISBN 80-7277-236-8 -- s. 74-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Praha-Vokovice - "Na Salátce" / Bubík, Miroslav -- In: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of the 6th IWAF, Prague, September 1-7, 2001 -- ISBN 80-7075-527-X -- s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 1: Palisadia wagneri n.gen.n.sp. - erste Makroalge aus dem Präkambrium Deutschlands / Burmann, Gusti -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Jg. 25, Nr. 1-2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Präkambrisches Algenbenthos aus Kieselpeliten. Teil 2: Kobylisia konzalovi n.gen. n.sp. - ein Retikulum mit Vakuolen aus der Blovice-Formation des Barrandiums/Tschechische Republik / Burmann, Gusti -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 -- Jg. 25, Nr. 1-2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Das Präkambrium der Böhmischen Masse und des Brunovistulikums in der Tschechoslowakei / Suk, Miloš, 1934- -- In: Fortschr. Mineral. -- Jg. 64, Nr. 2 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve / Jetel, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 42-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Praktické ověřování modelového řeąení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků / Hanus, Radek, Křížová, Jana, Michálková, Jana, Milický, Martin, Navrátil, Tomáš, Navrátilová, Vlasta, Polák, Michal, Rousová, Petra, Sosna, Karel, Vaněček, Michal, Záruba, Jiří -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 12, č. 1 (2007), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Praktické ověřování modelového řešení hydrodynamických a migračních parametrů granitových bloků / Hanus, R., Křížová, H., Michálková, J., Milický, M., Navrátil, Tomáš, Navrátilová, V., Polák, M., Rousová, P., Sosna, K., Vaněček, M., Záruba, J. -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 12, č. 1 (2007), s. 232-236
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Praktické použití programového systému MMHP pro těžbu v uhelném lomu / Bůžková, Helena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 501
Zdroj: ČGS (UNM)
Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm) / Šulgan, Miloslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 6 (1986), s. 569-571
Zdroj: ČGS (UNM)
Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností / Urban, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů / Černá, Martina, Zýma, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 5 (2001), s. 138-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua) / Hradecký, Petr, Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geolog Tibor Buday -- ISBN 80-7075-312-9 -- s. 32-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie / Čurda, Stanislav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Matematické metody v geologii -- s. 428
Zdroj: ČGS (UNM)