Listování
od 

Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran / Adamovič, Jiří, Cílek, Václav, Vařilová, Zuzana -- In: Minulosti Českého Švýcarska : sborník příspěvků historické konference 2004. 3 -- S. 5-19
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný exemplář trilobita z území České republiky / Budil, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30, č. červen (2004), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky / Budil, Petr, 1969- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 30 (2004), s. 63, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Pravděpodobnostní mapa náchylnosti k sesuvným jevům pro oblast severního Salvadoru
Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl / Janas, P., Krejsa, M., Krejsa, V., Šňupárek, Richard -- In: Modelování v mechanice 2009. Sborník příspěvků -- S. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl / Janas, P., Krejsa, M., Krejsa, V., Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 18, č. 4 (2009), s. 37-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz / Rojík, Petr, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk) / Breiter, Karel, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Pravděpodobný způsob výskytu chemických prvků v uhlí
Pravdivost analýzy / Ševčík, Jiří G. K. -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 1 (2013), s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Pravěk Stránské skály / Oliva, Martin, Seitl, Luděk, 1954- -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 32, č. 9 (1987), s. 629-631, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Pravěká keramika - významný zdroj informací / Foltýnová, Radana, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Pravěké hornictví na území České republiky / Přichystal, Antonín -- In: Ve službách archeologie II -- ISBN 80-7275-014-3 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006 / Střeštík, Jaroslav -- In: Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- S. 68-77
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Pravidelný brífink / Cílek, Václav -- In: Speleo 22 -- s. 1-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov / Fejdi, Pavel, Hvožďara, Pavel -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 145-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Právne normy pre zbieranie minerálov, skamenelín a hornín v NDR a organizovanie zberatelov nerastov v SSR / Kapikašová, Soňa -- In: Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Séria AB - prírodné vedy -- Č. 25 (1985), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Právní aspekty ochrany ložisek nerud / Černý, Jiří -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 3-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Právní aspekty radonových měření / Vícha, Ondřej, 1976- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 1 (2007), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Právní otázky využívání nerostných surovinových zdrojů / Luks, Josef -- In: Lidská společnost a nerostné surovinové zdroje : sborník přednášek ze semináře konaného 7.3.1997 -- ISBN 80-7078-429-6 -- s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)