Listování
od 

Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber / Hojstričová, Viera, Štohl, Jaroslav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy) / Bačo, Pavol, Ďuďa, Rudolf, Kaličiaková, Elena -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne / Határ, Jozef, Kaličiak, Michal, 1944-, Lexa, Jaroslav -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 217-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny / Kraus, Ivan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 105-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii / Daubner, Jozef, Petr, Karel, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 541-553
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu / Julényová, Eva, Oružinský, Viliam -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 231-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ / Hovorka, Dušan, 1933-, Matejček, Anton, Ondrášik, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 29-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy neotektoniky v okolí Poľany / Kubíny, Dušan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 24, č. 4 (1987), s. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre / Pavlarčík, Stanislav, Peško, Matúš -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 21 (1983), s. 209-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 197-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov / Lexa, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrická metalogeneze v Českém masívu
Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie) / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 4 (1984), s. 241-247, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 29-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrium bohemika: Stručný přehled / Cháb, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Prelimilary report on the revision of the class Scaphopoda Bronn, 1962 of the Bohemian Cretaceous Basin
Preliminary AMS and rock magnetic interpretations for Devonian carbonates of Morava-Silesian zone (Czech Republic) / Grabowski, T., Hladil, Jindřich, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Werner, T. -- In: Contributions to Geophysics & Geodesy -- Roč. 38, special issue (2008), s. 140-141
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Preliminary analysis of volume material removal at bone cement disintegration by pulsating water jet / Brezíková, K., Foldyna, Josef, Hloch, S., Lehocká, D., Monka, P., Monková, K. -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 145-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Preliminary assessment of a recent denudation rate of the Flysch Belt of Outer West Carpathians - Case study: Bystřička River catchment in Vsetínské Hills
Preliminary comparison of meso- and microstructures in the southern part of the Vrbno Group and the crystalline basement of the Oskava Block, the Jeseníky Mts.