Listování
od 

Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii / Daubner, Jozef, Petr, Karel, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 6 (1984), s. 541-553
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu / Julényová, Eva, Oružinský, Viliam -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 231-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ / Hovorka, Dušan, 1933-, Matejček, Anton, Ondrášik, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 1 (1987), s. 29-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy neotektoniky v okolí Poľany / Kubíny, Dušan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 24, č. 4 (1987), s. 73-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre / Pavlarčík, Stanislav, Peško, Matúš -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 21 (1983), s. 209-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 197-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov / Lexa, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrická metalogeneze v Českém masívu
Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie) / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 4 (1984), s. 241-247, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 29-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrium bohemika: Stručný přehled / Cháb, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Prelimilary report on the revision of the class Scaphopoda Bronn, 1962 of the Bohemian Cretaceous Basin
Preliminary AMS and rock magnetic interpretations for Devonian carbonates of Morava-Silesian zone (Czech Republic) / Grabowski, T., Hladil, Jindřich, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Werner, T. -- In: Contributions to Geophysics & Geodesy -- Roč. 38, special issue (2008), s. 140-141
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Preliminary analysis of volume material removal at bone cement disintegration by pulsating water jet / Brezíková, K., Foldyna, Josef, Hloch, S., Lehocká, D., Monka, P., Monková, K. -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 145-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Preliminary assessment of a recent denudation rate of the Flysch Belt of Outer West Carpathians - Case study: Bystřička River catchment in Vsetínské Hills
Preliminary comparison of meso- and microstructures in the southern part of the Vrbno Group and the crystalline basement of the Oskava Block, the Jeseníky Mts.
Preliminary Data on Amphibolites of Northern Part of the Vysoká hole Nappe (E Sudetes) / Olejniczak, Kamilla -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary Data on P-T Conditions of Metamorphism of Metapelites from the Stronie Group (Orlica-Snieznik Dome, Sudetes, SW Poland) / Józefiak, Dariusz -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary Data on Petrology and Evolution of Northern (Polish) Part of the Žulová Pluton / Puziewicz, Jacek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary data on speleothems in the caves of the Beskidy Mts., Poland / Hercman, H., Margielewski, W., Mleczek, T., Schejbal-Chwastek, M., Sujka, G., Szura, C., Urban, J., Žák, Karel -- In: 9th International Symposium on Pseudokarst -- s. 83-85
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ