Listování
od 

Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov / Lexa, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrická metalogeneze v Českém masívu
Prekambrické glaciální sedimenty v pánvi Taoudeni (Mauretánie) / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 4 (1984), s. 241-247, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu / Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 29-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Prekambrium bohemika: Stručný přehled / Cháb, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Prelimilary report on the revision of the class Scaphopoda Bronn, 1962 of the Bohemian Cretaceous Basin
Preliminary AMS and rock magnetic interpretations for Devonian carbonates of Morava-Silesian zone (Czech Republic) / Grabowski, T., Hladil, Jindřich, Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Werner, T. -- In: Contributions to Geophysics & Geodesy -- Roč. 38, special issue (2008), s. 140-141
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Preliminary analysis of volume material removal at bone cement disintegration by pulsating water jet / Brezíková, K., Foldyna, Josef, Hloch, S., Lehocká, D., Monka, P., Monková, K. -- In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku -- S. 145-153
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Preliminary assessment of a recent denudation rate of the Flysch Belt of Outer West Carpathians - Case study: Bystřička River catchment in Vsetínské Hills
Preliminary comparison of meso- and microstructures in the southern part of the Vrbno Group and the crystalline basement of the Oskava Block, the Jeseníky Mts.
Preliminary Data on Amphibolites of Northern Part of the Vysoká hole Nappe (E Sudetes) / Olejniczak, Kamilla -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary Data on P-T Conditions of Metamorphism of Metapelites from the Stronie Group (Orlica-Snieznik Dome, Sudetes, SW Poland) / Józefiak, Dariusz -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary Data on Petrology and Evolution of Northern (Polish) Part of the Žulová Pluton / Puziewicz, Jacek -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 8 (1999), p. 56
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary data on speleothems in the caves of the Beskidy Mts., Poland / Hercman, H., Margielewski, W., Mleczek, T., Schejbal-Chwastek, M., Sujka, G., Szura, C., Urban, J., Žák, Karel -- In: 9th International Symposium on Pseudokarst -- s. 83-85
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Preliminary Data on the AMS Fabric in Crystalline Rocks from the West/East Sudetes Contact Zone in the Fore-Sudetic Block - Structural Implications / Mazur, Stanisław, Szczepański, Jacek, Werner, Tomasz -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary Data on the AMS Fabric in Salt Domes from the SW Part of Zagros Mts., Iran / Hrouda, František, Schulmann, Karel, Šmíd, Jakub -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 114-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary Earthquake Hazard Assessments for "Eurocode 8" and Their Relation to the Existing Czech Building Code / Kottnauer, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Abstracts of 25th General Assembly of the European Seismological Commission -- s. 96
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Preliminary ecological study of small streams in protected areas Český kras and Křivoklátsko
Preliminary evaluation of the borehole Kouty BJ-16 (Bohemian Cretaceous Basin)
Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002 / Kaminská, L'ubomíra, Kozlowski, Janusz K., Svoboda, Jiří A. -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)