Listování
od 

Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic / Diehl, J. H., Kadlec, Jaroslav, Šroubek, P., Valoch, Karel -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 40, č. 3 (1996), s. 301-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary submission for lower-middle Devonian boundary stratotype in the Barrandian area / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- No. 55 (1982), p. 85-96, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Preliminary Tem Study of Carbon/Carbon Composite / Glogar, Petr, Hnilica, F., Starý, V. -- In: Workshop 96. 2 -- s. 579-580
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Preliminary West Sudeten site movements determined by the GAMIT/GLOBK and BERNESE GPS software / Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Zajac, M. -- In: Abstracts of the 7th Czech-Polish Workshop "Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas" -- s. 18
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Prelmnary results of palynological study of the dark pelitic sediments accompanying the bodies of Štramberk limestone
Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky) / Franců, Juraj, 1957-, Šucha, V., Zatkalíková, Viera -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1989), s. 576
Zdroj: ČGS (UNM)
Premeny vulkanických hornín v oblasti Podpolomu v Javorí / Žáková, Eva -- In: Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza -- ISSN 0139-8946 -- Č. 11 (1988), s. 23-74, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Premetamorphic origin of phyllites in the Kraslice area
Premiére découverte de Glarichelys knorri (Gray), tortue marine (Cheloniidae) dans l'Oligocéne2des couches a ménilite de Moravie (Tchécoslovaquie) / Gregorová, Růžena, Mlynarski, Marian -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- An. 77, no. 1-2 (1992), s. 63-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Prenos znečisťujúcich látok v podzemných vodách a jeho charakteristiky / Hulla, Jozef -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 166-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Preparation and and investigation of finest fractions from Cretaceous sediments
Preparation and hydrogeological evaluation of tracer tests / Hanzlík, Josef -- In: Steirische Beitrage zur Hydrogeologie -- Roč. 45, č. 10 (1994), s. 93-103
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Preparation and oxygen resistance of 2D composites based on E-glass, R-glass, and siloxanes / Balík, Karel, Černý, Martin, Kolář, František, Křena, J., Machovič, V., Matějka, P., Mizera, Jiří -- In: Materials Chemistry and Physics -- Roč. 82, - (2003), s. 458-465
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Preparation and power data of MHTeTeO6 tellurates, where M=Na, K and Rb / Khawaja, Manzoor A., Kratochvíl, Bohumil, Tulsani, Narayan B. -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. řada G -- Vol. 1985, no. 21 (1987), p. 131-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Preparation and structural characterization of the intermediate complex [Er{H2C8H16N4(CH2COO)3(CH2(Ph)PO2)(H2O)2]2Cl2.xH2O in the reaction of Er3+ and the dota-type ligand. An interesting example of two stereoforms of a lanthanide complex / Rohovec, Jan, Vojtíšek, P. -- In: Collection of Czechoslovak Chemical Communications -- Roč. 71, č. 2 (2006), s. 264-278
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The preparation carry out research the building stone the historical construction
Preparation of Alpha - Fe2O3 (Hematite) by oxydation precipitation of aqueous solutions of Iron (II) sulphate / Hanousek, František, Petřina, Antonín, Šolcová, Alexandra, Šubrt, Jan, Zapletal, Vladimír -- In: Coll. czechoslov. chem. Commun. -- Vol. 49, no. 11 (1984), p. 2478-2484, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
The preparation of coal industry for the entry to the European Union stands no delay
Preparation of Concrete Substrates for Repair by Pulsating Water Jets / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Wolf, I. -- In: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych -- S. 82-89
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Preparation of dolomite and natural silicate miwtures for environmental acidity lowering