Listování
od 

Preuplift joints in granites: Evidence for subcritical and postcritical fracture growth / Bahat, Dov, Bankwitz, Elfriede, Bankwitz, Peter -- In: The Geological Society of America Bulletin -- ISSN 0016-7606 -- Vol. 115, no. 2 (2003), p. 148-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Prevariscan source of variscan gold deposits of the Bohemian massif / Morávek, Petr, 1936-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Proceedings of the Conference on the Metallogeny of the Precambrian -- s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Prevariscan W, Sn mineralization of the Bohemian Massif / Pertold, Zdeněk, 1933- -- In: Proceedings of the Conference on the Metallogeny of the Precambian -- s. 55-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Prevence nebezpečného porušení vysokých svahů / Rybář, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Prevention of environmental damage resulting from construction activities
Preventive measures and remedial works of slope failures in the Vsetín region
Preventivní ochrana podzemních vod / Taraba, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 202-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Preview of refraction data processing in Western Bohemia / Bucha, Václav -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 6(95) (1995), p. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Preview on refraction data processing in West Bohemia / Bucha, Václav -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 95, č. 6 (1995), s. 21-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Preweakening of hard rocks with ultrasonicaly generated pulsed water jets / Foldyna, Josef, Grattan-Bellew, P. E., Remisz, J., Vijay, M. M. -- In: Proceedings of the 5th Pacific Rim International Conference on Water Jet Technology -- s. 479-496
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst / Diedrich, Cajus G., Žák, Karel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 81, č. 4 (2006), s. 237-276
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic) / Diedrich, Cajus G., Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 81, no. 4 (2006), p. 237-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 10 (2006), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Prezentace speleologických výzkumů v expozici Větřák / Šebela, Roman -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 113
Zdroj: ČGS (UNM)
Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999 / Šlezingr, Miloslav, 1960- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 9 (1999), s. 192-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Priabonian (Late Eocene) Cyclostomata Bryozoa from the Western Carpathians (Czecho-Slovakia) / Zágoršek, Kamil -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 43, no. 4 (1992), s. 235-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Príčiny a dôsledky znečisťovania Jašteričieho jazera v Slovenskom krase / Tereková, Viera -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Č. 22 (1984), s. 131-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Pridolian to Mid-Lochkovian Biostratigraphic time marks in Bohemia / Carls, P., Slavík, Ladislav, Valenzuela-Ríos, J. I. -- In: Subcommission on Devonian Stratigraphy and IGCP 499 Devonian Land Sea Interaction, Eureka -- S. 24-25
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod / Mucha, Igor -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 25, č. 3 (1991), s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku / Košuth, Marián, Kušnierová, Mária -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)