Listování
od 

Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod / Mucha, Igor -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 25, č. 3 (1991), s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Priemyselne zaujímavé zdroje zlata na Slovensku / Košuth, Marián, Kušnierová, Mária -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát / Jetel, Ján -- In: Západ. Karpaty, Sér. Hydrogeol. inž. Geol. geotermál. Energ. -- ISSN 0139-7583 -- Roč. 12 (1994), s. 7-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa / Jaroš, Martin -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 313-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni / Hochmuth, Zdenko, Mitter, Pavol -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Prieskumno-hydrogeologická aplikácia výskumu kvartéru Slovenska / Bujalka, Pavol, 1931- -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Prieskumno-sanačné práce na lokalite Radvaň nad Laborcom / Petro, Ľubomír, Polaščinová, Erika -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 3 (1990), s. 281-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Prieskumno-ťažobný závod v Michalovciach 35ročný / Rudinec, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 4 (1992), s. 371-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Priestorová variabilita hydrofyzikálnych charakteristík pôd - retenčné vlastnosti pôd / Šútor, Július -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 95-105
Zdroj: ČGS (UNM)
The Prietrž dam - geological and hydrogeological evaluation of landslides in the left part of the dam
Príhnúkagígur - a passage to the "Earth's centre"
Príhnúkagígur - cesta do "středu Země" / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 3 (1993), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Príklady znečisťovania prírodných vôd v oblasti Slovenského krasu / Tereková, Viera -- In: Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód -- s. 135-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Príkrov Markušky - zväzujúci element veporika a gemerika? / Plašienka, Dušan, 1953- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 2 (1984), s. 187-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Primäre Indochinitformen und ihre Entstehung / Trnka, Milan -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Jg. 10 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky / Rakowski, Zikmund -- In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1 -- s. 182-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II / Válek, Bohumil, 1913-1983 -- In: Acta Musei reginaehradecensis. Série A - scientiae naturales -- Č. 16 (1981), s. 5-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Primární aureoly ložiska Zlaté Hory / Hettler, Josef -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Primární bezlesí na Šumavě / Sádlo, Jiří -- In: Aktuality šumavského výzkumu : sborník z konference, Srní 2.-4. dubna 2001 -- s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná / René, Miloš, Uhlík, Zbyšek -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie -- s. 354-364
Zdroj: ČGS (UNM)