Listování
od 

Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum / Čopjaková, Renata, Staněk, Josef, 1928-, Škoda, Radek -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 77
Zdroj: ČGS (UNM)
Primární minerály Jáchymovského rudního okrsku
Primární minerály jáchymovského rudního revíru
Primární oxidické minerály systému WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO a jejich produkty rozpadu z pegmatitu No. 3 v Dolních Borech-Hatích, Česká republika
Primární, sekundární a syntetické minoritní suroviny / Mrňa, František -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 287-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Primární tvary indočinitů a jejich vznik
Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 350-352
Zdroj: ČGS (UNM)
Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava / Dolníček, Zdeněk, Houzar, Stanislav, Potočková, Tereza, Škrdla, P., Vokáč, Milan -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 95, č. 1 (2010), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Primary and secondary minerals in the soils of the north-eastern Bohemia and their relation to the vegetation. II
Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt province, Zambia / Ettler, Vojtěch, Johan, Zdeněk, Kříbek, Bohdan, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej, Vitková, Martina -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 74, č. 4 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Primary and secondary phases in copper-cobalt smelting slags from the Copperbelt Province, Zambia / Ettler, Vojtěch, Johan, Zdenek, Kříbek, Bohdan, Mihaljevič, Martin, Šebek, Ondřej, Vítková, Martina -- In: Mineralogical Magazine -- ISSN 0026-416X -- Roč. 74, č. 4 (2010), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Primary gold mineralization from Hory near Předín, western Moravia
Primary (magmatic) manganoan siderite and its alteration products from a granitic pegmatite at Strzegom, Poland / Loun, Jan, Novák, Milan, Puziewicz, Jacek -- In: Estudos Geologicos -- ISSN 0080-0244 -- Roč. 19/2, č. 2 (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Primary magnetic fabric in an ultramafic body (Moldanubian Zone, European Variscides) survives exhumation-related granulite-amphibolite facies metamorphism / Chlupápčová, Marta, Faryad, Shah Wali, Hrouda, František, Jeřábek, Petr, Vitouš, Petr -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Roč. 111, č. 1-2 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Primary minerals of the Jáchymov ore discrit / Drábek, M., Gabašová, A., Hloušek, J., Ondruš, P., Sejkora, J., Skála, R., Šrein, Vladimír, Vavřín, I., Veselovský, F. -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 48, 3-4 (2003), s. 19-147
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Primary minerals of the Jáchymov ore district / Drábek, Milan, Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Sejkora, Jiří, Skála, Roman, Šrein, Vladimír, Vavřín, Ivan, Veselovský, František -- In: Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 3-4 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Primary minerals of the Jáchymov ore district / Drábek, Milan, Gabašová, Ananda, Hloušek, Jan, Ondruš, Petr, Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman, Šrein, Vladimír, Vavřín, Ivan, Veselovský, František -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 3-4 (2003), p. 19-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Primary oxide minerals in the system WO3 - Nb2O5 - TiO2 - Fe2O3 - FeO and their breakdown produkts from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic / Černý, P., Johan, Z., Novák, M., Škoda, R., Šrein, Vladimír, Veselovský, F. -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 20, č. 4 (2008), s. 487-499
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Primary oxide minerals in the system WO3 . Nb2O5 . TiO2 . Fe2O3 . FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory . Hatě, Czech Republic / Černý, Petr, Johan, Zdeněk, Novák, Milan, Škoda, Radek, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 20, č. 3 (2008), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. - / Černý, Petr, Johan, Zdeněk, Novák, Milan, Škoda, Radek, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 20, č. 4 (2008), 56
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)