Listování
od 

Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn / Burov, Viktor S., Chmelík, František, Chnykin, Vladimír I., Ďurica, Dušan, Gaža, Bedrich, Kybašev, Boris P., Levin, Andrej I., Michalíček, Miroslav, Namestnikov, Jurij G., Sviridenko, Vladislav G., Viskovskij, Jurij A., Višnjakov, Igor B. -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 541-567
Zdroj: ČGS (UNM)
Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA / Záporožec, Alexandr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 80-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika) / Hradecký, Jan, 1974- -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR / Hradecký, Jan, 1974- -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů / Nachmilner, L., Vaněček, Mirko -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Prinesut-li principy IPPC revoljuciju v oblasti prava ochrany žiznennoj sredy?
Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu / Bárta, Juraj -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 18 (1987), s. 203-228, 8 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 306-310
Zdroj: ČGS (UNM)
Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát / Vass, Dionýz, 1934- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom / Pašteka, Viliam -- In: Zemská kôra a jej vzťah k nerastným surovinám -- s. 147
Zdroj: ČGS (UNM)
Prínos vynikajúceho polského geológa Ludwika Zejsznera ku geografickému poznaniu Slovenska / Prikryl, Lubomír Viliam -- In: Práce z dějin přírodních věd -- Č. 17 (1983), s. 163-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Priorities in the soil micromorphology
Priority půdní mikromorfologie / Hradilová, Janka -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, - (1993), s. 53-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Priority půdní mikromorfologie / Hradilová, Janka -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča" / Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 167-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Príprava výroby v geologickoprieskumnom podniku s aplikáciou výpočtovej techniky / Rusina, Lubor, Sliva, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Pripravuje sa geochemický atlas Slovenska / Vrana, Kamil -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 10 (1992), s. 305-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Príroda ChKO Muránska planina / Gočál, Emil -- In: Krásy Slovenska -- Roč. 59, č. 5 (1982), s. 35-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Prírodné zdroje krasovej krajiny a možnosti ich využitia
Prirodnyje bitumy Krkonošskogo predgornogo bassejna / Klubov, B. A. -- In: Otečestvennaja geologija -- ISSN 0869-7175 -- No. 9 (1993), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)