Listování
od 

Proželeznění dřevitých zbytků v pískovcích české křídové pánve / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Železivce -- ISBN 80-85304-75-9 -- s. 62-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě / Horák, Vladislav, Pavlík, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 11 (1982), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete -- s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběh konference o jílové mineralogii a petrologii / Stoklasa, Jaroslav, Šťastný, Martin -- In: Zpravodaj Silikátového svazu -- Roč. 10, č. 4 (2004), s. 35-37
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha / Novotný, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběh restrukturalizace vybraných průmyslových podniků na Ostravsku / Klusáček, Petr -- In: Geografická orgaizace Česka a Slovenska v současném období -- s. 17-22
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Průběh teplot a srážek v Praze na Karlově v letech 1961-2010 / Střeštík, Jaroslav -- In: Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference -- S. 155-158
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Průběh zahlazování důlní činnosti na lomu Medard-Libík / Faust, František -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběžná zpráva o systematické revizi lokalit křídových body- a ichnofosilií v bývalém okrese Rychnov nad Kněžnou : (14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk) / Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Průběžné výsledky geomechanických měření v Dole Jeroným v Čisté / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Lednická, Markéta, Žůrek, P. -- In: Geotechnika 2008,Konštrukcie, technológie a monitoring -- S. 377-382
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prubířství a prubířská keramika / Bartoš, Martin, 1959-, Brzák, Přemysl, Ševců, Jaromír -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 7 (2004), s. 52-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Průhledné těžké minerály spraší okolí Napajedel
Průkopnická teorie nivačních a glacigenních procesů z 18. století / Jeník, Jan, 1929- -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 1 (1986), s. 42-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Průměr kmene stromu a Měsíc: podrobný rozbor periodických vztahů / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 144-147
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Průměrná doba zdržení podzemní vody v různých krasových oblastech České republiky
Průměrná hmotnost vltavínů na Moravě: výsledky sběru za léta 1990-1995 / Kučírek, Vladislav, Kučírková, Věra -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 6 (2002), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot / Slivka, V., Vavro, Martin -- In: Odpady -- Roč. 11, č. 11 (2001), s. 17-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Průmyslové využití nefelinického syenitu / Chrt, Jiří, Slezák, Lubomír, Váňa, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1991), s. 38-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru / Plchová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 3 (2010), s. 22-25
Zdroj: ČGS (UNM)