Listování
od 

Problém príslušnosti mikrofosílií Globochaete LOMBARD 1945: Zvyšky kokálnych či sifonálnych rias? / Soták, Ján -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 139-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém rašelinných kup a specifický charakter některých geofyzikálních polí v prostoru Labské louky
problém série Branné - polyfázový a inverzní reologický vývoj / Schulmann, Karel, Ulrich, Stanislav -- In: Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma: exkurzní průvodce -- s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 6 (2008), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém východního ukončení moravských hercynid / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 1 (1991), s. 3-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí / Palas, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problém zbojských vrstiev vo východnej časti flyšového pásma / Ďurkovič, Tibor, Koráb, Tomáš, 1936-1993, Rudinec, Rudolf -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Problema ispoľzovanija vtoričnogo syr´ja i ulučšenije okružajuščej sredy
Problematic age of Lower-Cretaceous foraminiferal zone Leupoldina cabri / Salaj, Jozef -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 14 (1990), p. 21-25, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic) / Kordule, Vratislav, Mikuláš, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 3 (1998), p. 187-190
Zdroj: ČGS (UNM)
A problematic fossil from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)./Problematická fosílie ze středního kambria Barrandienu / Kordule, V., Mikuláš, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 43, č. 3 (1998), s. 187-190
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The problematic microfossil Jinonicella sp. from the Refrath 1 Borehole (late Famennian; Bergisch Gladbach-Paffrath syncline; Ardennes-Rhenish Massif, Germany) / Piecha, Matthias -- In: Courier Forschungsinstitut Senckenberg -- ISSN 0341-4116 -- Vol. 251 (2004), p. 145-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematic microscopic trace (?) fossils, Oligocene, Slovakia / Boorová, D., Holcová, K., Mikuláš, Radek -- In: Stratigraphy and Geological Correlation -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 60-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Problematic non-double-couple mechanism of the 2002 Amfilochia Mw5 earthquake, Western Greece / Adamová, Petra, Sokos, E., Zahradník, J. -- In: Journal of Seismology -- ISSN 1383-4649 -- Roč. 13, č. 1 (2009), s. 1-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Problematic phosphatic plates from the Silurian-Early Devonian of Bohemia, Czech Republic / Ferretti, A., Serpagli, E., Štorch, Petr -- In: Journal of Paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Roč. 80, č. 5 (2006), s. 1026-1031
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Problematic phosphatic plates from the Silurian-Early Devonian of Bohemia, Czech Republic / Ferretti, Annalisa, Serpagli, Enrico, Štorch, Petr, 1956- -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 80, no. 5 (2006), p. 1026-1031
Zdroj: ČGS (UNM)
A Problematic Plant Fossil from the Cretaceous: Costatheca Hall / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 87-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematic points in ichntaxonomy: taphoseries, "photoseries" and "graphoseries" / Mikuláš, Radek -- In: Workshop on Ichnotaxonomy - III. Abstract Book -- s. 21-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR / Dvořáček, Jaroslav, Šnapka, Petr -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 5 (1991), s. 121-126
Zdroj: ČGS (UNM)
K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD / Dvorský, Jiří -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 5 (1991), s. 126-129
Zdroj: ČGS (UNM)