Listování
od 

Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu / Buriánková, Dana, Morávek, Petr, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 1-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu / René, Miloš -- In: Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin -- s. 4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát / Veselský, Jozef -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 35-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Problemy klassifikacii akcessornych mineralov granitoidov tatroveporidnoj i gemerodnoj oblasti zapadnych Karpat
Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny / Badura, Janusz, Przybylski, Bogusław -- In: VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski" : serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny : Jarnołtówek, 3-7 września 2001 -- ISBN 83-908639-2-8 -- s. 9-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný / Hanzel, Imrich -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 6 (1986), s. 252-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy metalogenetického rajónovania v Spišsko-gemerském rudohorí / Rozložník, Ladislav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 167-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách / Musil, Rudolf, 1926-, Seitl, Luděk, Valoch, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov / Harman, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 4 (1988), s. 365-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy objektivního hodnocení radonového rizika / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 5 (1993), s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy ochrany krasu / Přibyl, Jan -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 18, č. 1 (1984), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy / Böhm, Vavrinec, Némethy, Peter, Parolková, Adriana -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 26, č. 2 (1992), s. 81-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy ohledně transgrese svrchnokřídového moře přes Český masív
Problémy palinspastickej rekonštrukcie západokarpatského sedimentačného priestoru počas mezozoika / Michalík, Jozef, 1946- -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy petrografické klasifikace měsíčních hornin / Palivcová, Marie, 1918- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 3 (1987), s. 261-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Problemy podzialu litostratygraficznego karbonu produktywnego górnoslaskiego zaglebia weglowego / Jureczka, Janusz -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy při stanovení chráněných ložiskových území / Novák, Jaroslav, Řezníček, Václav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 128-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR / Malý, Lubomír, Suk, Miloš, 1934- -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 172-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska / Suk, Miloš -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 157-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech / Bláha, P., Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 189-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG