Listování
od 

Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech / Bláha, P., Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 189-196
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc / Demek, Jaromír, Ivančíková, Petra -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 25, č. 5 (1991), s. 239-243
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace / Čepelová, Ludmila, Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Staněk, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 223-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu / Bochníček, Josef, Hejda, Pavel -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- s. 130-143
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Problémy stanovení sedání staveb / Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 121-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy stratigrafické klasifikace a nomenklatury vyvřelých a metamorfovaných hornin / Vejnar, Zdeněk, 1923- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 2 (1984), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy tektogeneze jihozápadní části východoslovenské neogenní pánve / Lukášová, Regina, Mořkovský, Milan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 421-433
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry / Kohút, Milan, Polák, Milan -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi / Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 26, č. 4 (1989), s. 5-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud / Špaček, Václav -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 1 (1983), s. 16-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé / Hofman, Jindřich -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 181-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy včlenění hnědouhelného průmyslu bývalé NDR do vyspělého tržního systému SRN / Hojdar, Josef -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát / Rozložník, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 227-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě / Knobloch, Vladimír, Urbanec, Zdeněk -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy zakládání hald ve Slaném / Liska, Vladimír, Šrédl, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 11 (1984), s. 328, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy zakládání skládek / Král, Jan -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
The Proboštov fault field,the newly identified tectonic structure in the eastern part of the České středohoří Mts.
Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)