Listování
od 

Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát / Rozložník, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta / Čurlík, Ján, Forgáč, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 227-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy vzniku vltavínů. IV., Tvary bublin a lechatelieritových inkluzí ve vltavínové hmotě / Knobloch, Vladimír, Urbanec, Zdeněk -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 69-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy zakládání hald ve Slaném / Liska, Vladimír, Šrédl, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 11 (1984), s. 328, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy zakládání skládek / Král, Jan -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
The Proboštov fault field,the newly identified tectonic structure in the eastern part of the České středohoří Mts.
Proboštovské zlomové pole, nově definovaná tektonická struktura ve východní části Českého středohoří / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve / Střelec, Tomislav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 23-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Proceedings 4th International Workshop of the Lower Cretaceous Cephalopod Team (IGCP-Project 362) (Variant.)
Proceedings of an International seminar on laterite (Variant.)
Proceedings of IGCP 373 Project Field Conference on Rapakivi Granites and Associated Mineralization, Finland, 3 - 7 July, 2000 (Variant.)
Proceedings of International Symposium "Man on Karst", Postojna, September 23-25, 1993 (Variant.)
Proceedings of the 2nd International Symposium Coleoid Cephalopods Through Time : Prague, 26-29 September, 2005 (Variant.)
Proceedings of the 3rd Meeting of the Central European Tectonis Studies Group/10th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Felsőtárkány, Hungary, April 14-17, 2005 (Variant.)
Proceedings of the 3rd Workshop on Early Cretaceous Cephalopods (Variant.)
Proceedings of the 4th European Palaeobotanical and Palynological Conference (Variant.)
Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group : 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group : 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19-22, 2006 (Variant.)
Proceedings of the 5th European Coal Conference, September 17-19, 2002, Mons - Frameries (PASS), Belgium (Variant.)
Proceedings of the 11th Coal geology conference, Prague, Czech Republic, May 26-30, 2008 (Variant.)
Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary, May 31, 2007, Brno, Czech Republic (Variant.)