Listování
od 

Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé) / Lang, Veleslav, Pek, Ilja -- In: Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci -- Č. 255 (1988), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematické zeminy / Feda, Jaroslav, 1929-2007 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 3 (1999), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
The Problematics of Strategies and Management of Structured Teacher Education in the Context of Changes in Secondary Education
Problematics of volcanogenic edaphoids in Nicaragua
Problematics of volcanogenic edaphoids in Nicaraqua
Die Problematik der Bestimmung von Festigkeitsparametern von Cypris-Tonsteinen
Die Problematik der Definierung der Bohrfähigkeit des Werkzeuges und der Zerstörbarkeit von Gesteinen
Die Problematik der Grundwässer im Werk von G.C. Laube
Problematik der Klassifikation der Gewinnungsbedingungen mit Rücksicht auf das Vorkommen sehr harter Zwischenmittel im Hangengen
Problematik der Liegendsande am Standort J. Šverma - Vršany
Problematik der Lokalisation des Streufeldes der Moldavite aus dem Eger-Becken / Kopecký, Lubomír, Václ, Jaroslav -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Jg. 10 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematik der Museumsarbeit im Nordböhmischen Braunkohlengebiet
Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech / Janáček, Jan, Kolčava, Dalibor -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 315-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů) / Lochovský, P. -- In: Sborník referátů ze semináře Vzorkování a analýza kontaminovaných vod, Praha, 5.6.1997 -- s. 39-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika datovní HP metamorfózy: U-Pb izotopová a geochemická studie eklogitů a příbuzných hornin mariánskolázeňského komplexu, ČR
Problematika definovania vrtacej schopnosti nástroja a rozpojitelnosti hornín / Bejda, Ján, Kočí, Michal, Krajecová, Otília, Krúpa, Vít'azoslav, Mačák, Jozef, Sekula, Félix -- In: Banícke listy -- Č. 12 (1989), s. 21-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka / Waldhauser, Jiří -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace / Kociánová, Milena, Štursová, Helena -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 39 (2002), s. 115-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova / Wurm, Karel -- In: Využitie kovonosných surovín -- ISBN 80-230-0000-4 -- s. 148-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění / Grmela, Arnošt -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 39-48
Zdroj: ČGS (UNM)