Listování
od 

Problematika "starých důlních děl" v České republice / Falc, Zdeněk, 1945-, Štrupl, Vít -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve / Halíř, Josef, Pletichová, Míla -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání / Horychová, Ilona, Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada (2008) -- In: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání -- ISBN 978-80-7399-458-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny / Konzalová, Magda, Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 159-167, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách / Kunc, Jaroslav, Lach, Vladimír, 1919-, Lang, Karel, Novotný, Bohuslav, Velfl, Bohuslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 3 (1987), s. 90-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice / Marek, František -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 7-8 (1987), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj / Kyrianová, Ingrid -- In: Sborník studentské geologické konference Brno 2005 -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 4 (2004), s. 14-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí / Novotný, Jan, Stemberk, Josef -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 4 (2004), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika Tetínské vyvěračky / Pecka, Ladislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu / Čuřík, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika / Čuřík, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba -- [1] s. P 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor / Valeš, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvláštní číslo (1986), s. 58-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice / Vrubel, Martin -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů / Businský, Stanislav -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 7-8 (1986), s. 310-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru / Balón, Karel, Čermák, Petr, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 11 (1996), s. 348-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika úpravy jemných podílů cínových rud / Poláček, Jiří, Pravda, Stanislav, Tomášek, Josef -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 266-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy / Chmielová, Marta, Janušová, H., Leško, J. -- In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek -- s. 17-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG