Listování
od 

Problematika Tetínské vyvěračky / Pecka, Ladislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 39-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu / Čuřík, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 24-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika / Čuřík, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba -- [1] s. P 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor / Valeš, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvláštní číslo (1986), s. 58-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice / Vrubel, Martin -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 12 (2006), s. 11-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů / Businský, Stanislav -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 7-8 (1986), s. 310-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru / Balón, Karel, Čermák, Petr, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 11 (1996), s. 348-351
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika úpravy jemných podílů cínových rud / Poláček, Jiří, Pravda, Stanislav, Tomášek, Josef -- In: Rudy -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 266-269
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy / Chmielová, Marta, Janušová, H., Leško, J. -- In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek -- s. 17-18
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi / Pěgřímek, Rastislav, 1931- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1995), s. 28-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku / Brna, Jozef, Čverčko, Jozef, Karšňak, F., Rudinec, Rudolf, Timko, F. -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 121-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice / Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich, Navrátil, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 4 (2004), s. 3-10, 1. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice / Hájek, Antonín, 1944-, Michálek, Bedřich, Navrátil, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 175-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika / Bezák, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 87-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika vekového rozsahu spodnokriedovej foraminiferovej zóny Leupoldina cabri
Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m / Paroulek, Vlastimil, Slanina, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 167-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod / Grmela, Arnošt -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 83-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici / Dzubák, Milan -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 30, č. 5 (1982), s. 562-565
Zdroj: ČGS (UNM)