Listování
od 

Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR / Dirner, V., Fečko, P., Vavro, Martin -- In: Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc -- s. 173-184
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika holsteinského interglaciálu v České republice / Břízová, Eva -- In: Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Problematika hydrogeologických prognóz na ložisku Frenštát / Dvorský, Jiří, 1943- -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 4 (1986), s. 171-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika interpretacii opytnych otkaček v neogenovom mestoroždenii lignita Pukanec (zapadnyje Karpaty)
Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší / Adamovič, Jiří, Coubal, Miroslav, Prouza, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší / Adamovič, Jiří, Coubal, Miroslav, Prouza, V. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2012, Prosinec (2013), s. 59-63
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR / Cesnek, Vladimír, Kalina, Jaroslav, Karkoška, František, Kučí, Josef, Těžký, Antonín -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 (1987), s. 167-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů / Horák, Jiří, Martinec, Petr, 1942-, Špachman, Vladimír, Weiss, Zdeněk -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy / Vondráček, Ferdinand -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1986), s. 10-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika kontaminace toků v povodí vodárenské nádrže Přísečnice / Vojtěch, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 9 (1986), s. 236-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy / Hammer, Václav, Jankovská, Monika, Pašek, Luděk -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 3 (2005), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika koroze a konzervace skla / Klíma, Miloš, Komendová, Alena, Sulovský, Petr, Štěpánek, Ivo -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 100-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků / Bujok, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 345-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika lokalizace pádového pole chebských moldavitů
Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 4-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy / Klusáček, Petr -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 30-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika malých obcí z pohledu geografa / Klusáček, Petr -- In: Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP / Sochor, Tomáš -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví -- s. 1-3
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D / Stolárik, Martin -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 63-68
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR / Pokorná, Libuše -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19 -- Roč. 109 (1987), s. 282-287
Zdroj: ČGS (UNM)