Listování
od 

Problematika koroze a konzervace skla / Klíma, Miloš, Komendová, Alena, Sulovský, Petr, Štěpánek, Ivo -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 31 (1997), s. 100-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků / Bujok, Petr -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 345-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika lokalizace pádového pole chebských moldavitů
Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 4-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy / Klusáček, Petr -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 30-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika malých obcí z pohledu geografa / Klusáček, Petr -- In: Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP / Sochor, Tomáš -- In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví -- s. 1-3
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D / Stolárik, Martin -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 63-68
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR / Pokorná, Libuše -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19 -- Roč. 109 (1987), s. 282-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika nerostných surovin budoucnosti / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 304-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod / Ježková, Jana, Mackovič, Marian, Procházka, Vladimír, Škuthan, Bohumír, Trojan, Čeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven / Debreczeni, Ondřej, Novák, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 7 (1983), s. 235-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika odvodňování lomu Medard / Tichý, Dalibor -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 2 (1984), s. 58-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika opredelenija parametrov krepkosti ciprisnych argillitov
Problematika opredelenija razrušajuščej sposobnosti koronok i burimosti gornych porod
Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách / Oraský, František -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 4 (1983), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska / Šanderová, Jolana, 1973-, Tomášek, Martin, 1971- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 191-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění / Pletichová, Míla -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 26-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho / Kačura, Georgij -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 39-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území / Doležalová, Hana -- In: 5. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník -- s. 23-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG