Listování
od 

Problematika nerostných surovin budoucnosti / Gabriel, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 304-307
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod / Ježková, Jana, Mackovič, Marian, Procházka, Vladimír, Škuthan, Bohumír, Trojan, Čeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 1 (1992), s. 2-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven / Debreczeni, Ondřej, Novák, Ivan -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 7 (1983), s. 235-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika odvodňování lomu Medard / Tichý, Dalibor -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 2 (1984), s. 58-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika opredelenija parametrov krepkosti ciprisnych argillitov
Problematika opredelenija razrušajuščej sposobnosti koronok i burimosti gornych porod
Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách / Oraský, František -- In: Uhlí -- Roč. 31, č. 4 (1983), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska / Šanderová, Jolana, 1973-, Tomášek, Martin, 1971- -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 191-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění / Pletichová, Míla -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 26-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho / Kačura, Georgij -- In: Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození -- ISBN 80-900068-1-7 -- s. 39-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území / Doležalová, Hana -- In: 5. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník -- s. 23-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu / Hanžl, Pavel, Janoušek, Vojtěch -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2002: sborník abstraktů -- Č. 11 (1983), s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR / Knápek, Václav -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1985), s. 549-558
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí / Bujok, Petr, Kalus, Dalibor -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika průmyslových skládek. 1.část / Sameš, René -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 6 (1990), s. 243-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika průmyslových skládek. 2.část / Sameš, René -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 7 (1990), s. 290-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách / Řezníček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 12 (1999), s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice / Šťovíčková, Naděžda, 1934- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích / Stoklasa, Jaroslav -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2000 -- s. 165-170
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH