Listování
od 

Problematika průmyslových skládek. 1.část / Sameš, René -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 6 (1990), s. 243-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika průmyslových skládek. 2.část / Sameš, René -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 7 (1990), s. 290-293
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách / Řezníček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 12 (1999), s. 13-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice / Šťovíčková, Naděžda, 1934- -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 87 (1984), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích / Stoklasa, Jaroslav -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2000 -- s. 165-170
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice) / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k Saxothuringiku / Mlčoch, Bedřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny / Havlicová, Pavla, Knápková, Libuše -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 249-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice / Borzyk, František -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1999), s. 11-22, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území / Šajer, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 45, č. 1 (2003), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku / Bradáč, Jiří -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným / Kukutsch, Radovan -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 38-44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi / Ctibor, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 6 (1988), s. 38-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika síry v hnědém uhlí. I. / Hally, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 3 (1988), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika skládkových vod / Sameš, René -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 65-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů / Melka, Karel -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích / Větrovský, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2000), s. 67-72, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců / Kurka, Jan, Štrbáňová, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2004), s. 10-16, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie / Fundura, Ľubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)