Listování
od 

Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území / Šajer, Jiří -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 45, č. 1 (2003), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Štemprok, Miroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 2 (1993), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku / Bradáč, Jiří -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 57-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným / Kukutsch, Radovan -- In: Ph.D. Workshop 2007 Proceedings -- S. 38-44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi / Ctibor, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 6 (1988), s. 38-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika síry v hnědém uhlí. I. / Hally, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 3 (1988), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika skládkových vod / Sameš, René -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 65-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů / Melka, Karel -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích / Větrovský, Milan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2000), s. 67-72, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců / Kurka, Jan, Štrbáňová, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2004), s. 10-16, 2 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie / Fundura, Ľubomír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 4 (1988), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP / Blahut, Ľuboslav, Feriančik, Eliáš, Hric, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 11 (1983), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy / Kašpárek, Milan, Vacek, Zdeněk -- In: Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím -- s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika "starých důlních děl" v České republice / Falc, Zdeněk, 1945-, Štrupl, Vít -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika "starých důlních děl" v České republice / Falc, Zdeněk, 1945-, Štrupl, Vít -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve / Halíř, Josef, Pletichová, Míla -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 14-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání / Horychová, Ilona, Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada (2008) -- In: Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání -- ISBN 978-80-7399-458-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny / Konzalová, Magda, Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 3 (1986), s. 159-167, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách / Kunc, Jaroslav, Lach, Vladimír, 1919-, Lang, Karel, Novotný, Bohuslav, Velfl, Bohuslav -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 3 (1987), s. 90-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice / Marek, František -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 65, č. 7-8 (1987), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)