Listování
od 

Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 98
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních / Plachý, Stanislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 77-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku / Falc, Zdeněk, 1945- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 49-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu / Jiskra, Jaroslav, Kryl, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 10 (2001), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech / Homola, Vladimír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 21-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností / Fröhlich, Emil, Kabrna, Martin, Valášek, Václav -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 167-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů / Uher, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor -- s. 67-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování / Pacáková, L., Rambousek, Jiří -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody / Kohout, Petr -- In: KAP news -- Č. 4. čtvrtletí (1996), s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu / Kerber, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 332-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika zkusovění slovenských sideritových koncentrátů / Růžičková, Zdenka -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 2 (1991), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP / Halíř, Josef, Žižka, Lukáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematische pflazliche Mikrofossilien aus der Kreide und aus dem Paläozän von Europa und Ägypten / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Mededelingen Rijks Geologische Dienst. N.S. -- Jg. 40, Nr. 1 (1986)
Zdroj: ČGS (UNM)
Problematyka hydrogeotermiczna regionu Sudeckiego / Dowgiałło, Jan -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 321-327
Zdroj: ČGS (UNM)
Probleme der Paragenese. Tropical report of IAGOD, vol. X - 1980 (Variant.)
Probleme des Überganges zwischen Molassestadium und Tafeldeckgebirge im variszischen Mitteleuropa
Problemen von Moldavitentstehung. IV., Blasen- und Lechatelieritformen in Moldaviten
Problemoj koncerne la transgreson de la suprakretacea maro sur Bohemia Masivo / Zázvorka, Vlastislav -- In: Geol. int. -- Roč. 8 (1987), s. 107-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů / Doležalová, Marta -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 4(106) (1997), s. 111-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí / Matějka, Dobroslav, Švecová, Milada -- In: Biologie, chemie, zeměpis -- ISSN 1210-3349 -- Roč. 13, č. 2 (2004), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF