Listování
od 

Problems Related to the Role of Shear-bands as Kinematic Indicators / Cosgrove, John, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Problems still to be solved / Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Geology and the Environment, an International Manual in Three Volumes. Volume III, Geology and Land-Use Planning -- s. 242-244
Zdroj: ČGS (UNM)
The problems with an identification of the abandoned dumps and a possible impact of their existence on landscape and area planning / Hlavinková, Pavlína -- In: Acta Universitatis Carolinae Environmentalica -- Roč. 13, 1-2 (1999), s. 57-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problems with solid wastes in the Olomouc district
Problems with the designation of protected mineral source areas. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Problems with the quantitative spectroscopic analysis of oxygen rich czech coals / Černý, Jaroslav, Machovič, Vladimír, Pavlíková, Helena, Šebestová, Eva -- In: Book of Abstracts. 2nd International Conference on Energy and Environment: Transitions in East Central Europe -- s. 137-142
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Problémy analytiky systému Ag-Fe-S / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 83-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník / Novotný, Pavel, 1954-, Urban, Jaroslav, Vrána, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 11 (1989), s. 323-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna / Zapletalová, Jana -- In: Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990 -- s. 82-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problémy efektivní aplikace geomechaniky v hornické a inženýrské praxi / Konečný, Petr -- In: 1. Česko-polské geomechanické sympozium -- s. 51-57
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek / Schejbal, Ctirad, 1936- -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. zvl. č. (1983), s. 7-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy / Kabała, Cezary -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 48-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy geofyzikálneho vyhľadávania rudných ložísk v Spišsko-gemerskom rudohorí / Ferenc, Peter, Kucharič, Ľudovít, Steiner, Andrej -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 191-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy geologické stavby Drahanské vrchoviny v okolí Drahan / Chadima, Martin, Melichar, Rostislav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy geologické stavby obalu desenské klenby / René, Miloš -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 149-167
Zdroj: ČGS (UNM)
Problemy geologického prostředí a přeshraniční spolupráce ve Střední Americe
Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice) / Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech / Pelikán, Vladimír, 1929- -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 117-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Problémy hydrogeologických studií v El Salvadoru / Havlín Nováková, Dana -- In: Sborník odborného semináře. Nařízení REACH, Směrnice o povrchových vodách a Rámcová směrnice o vodách. Projekt Další profesní vzdělávání pro zástupce těžebních a strojírenských podniků -- 64
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Problémy injektáže aluviálnych náplavov v sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros / Novotný, Miroslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)