Listování
od 

Production of Liquid Fuels by Coprocessing of Coal/Oil Mixtures / Blažek, J., Černý, Jaroslav, Maxa, D., Šebor, G. -- In: Proceeding 37th International Conference on Petroleum -- s. B5-1-B5-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Products of historical concretes degradation: Qualitative and quantitative study / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Heritage, Weathering and Conservation -- ISBN 0-415-41272-2 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Products of combustion solid fuels in small domestic furnaces. Part 1., Combustion of brown coal
Products of combustion solid fuels in small domestic furnaces. Part 2., Combustion of brown coal pellets
Products of slope modelling in central and southern part of the Slanské vrchy Mts.
Products of smectite-zeolite alterations of ignimbrites: a new raw material for central America / Jiránek, Jiří, 1946- -- In: Proceedings : symposium New mineral raw materials (NEMIRAM) -- s. 81-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Products of weathering of basic and ultrabasic rocks of the Letovice crystalline
Produkce a spotřeba zlata / Holub, Milan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 8 (1996), s. 434-435
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkce a využití kalů z ČOV / Michalová, Marie -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 45, č. 3 (2003), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes / Holub, Milan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 7 (1997), s. 389-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkce DOC v lesních půdách podél S-J evropského transektu
Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981 / Hrdý, Vojtěch -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 360
Zdroj: ČGS (UNM)
Produktivní karbon ve vrtu Jablůnka-1 / Honěk, Josef, Polický, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 445
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty mělkomořského vulkanismu dokumentované v lomu Zaječov (Barrandien, svrchní kambrium-spodní ordovik) / Hroch, Tomáš, Machalová, Jitka, Rapprich, Vladislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 5 (2002), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty přeměny granitu na kontaktu s karlovarskými prameny
Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí / Chalupa, Vít, Jurečka, Pavel, Klika, Zdeněk, 1943-, Mohyla, David, Ritz, Michal, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 55-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet / Chalupa, Vít, Jurečka, Pavel, Klika, Zdeněk, 1943-, Mohyla, David, Ritz, Michal, Sedláček, Pavel, Štefanidesová, Vlasta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 69-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Produkty svahovej modelácie v strednej a južnej časti Slanských vrchov / Dzurovčin, Ladislav -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 2 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Proetid trilobites from the Lower Devonian (Pragian) Ihandar Formation, Anti-Atlas, Morocco / Fortey, Richard A., Johnson, Robert G. -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 86, no. 6 (2012), p. 1032-1050
Zdroj: ČGS (UNM)