Listování
od 

Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni) / Pertlík, Josef, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 299-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time / Ulrych, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 15, - (2003), s. 11-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time / Ulrych, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 15 (2003), p. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 323-325
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Dr. Karel Vrba gained recognition for the establishment of the State Geological Survey
Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. dr. Karel Zapletal / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Dr. Rudolf Rost+ (1912-1999) / Bouška, Vladimír, Lange, Jan-Michael -- In: Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden -- Vol. 10 (1999), p. 11
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Eng. Dr. Quido Záruba died
Prof. F. Čech died
Prof. F. Dvorský, a prominent Moravian mineralogist, born 150 years ago
Prof. G.C. Laube's Bedeutung für die böhmische und europäische Paläontologie
Prof. I. Chlupáč 65 years old
Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002 / Broža, Vojtěch, 1935-, Patera, Adolf, 1944-2003 -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 2 (2003), s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný / Sikora, Anton -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 53, č. 2 (2005), s. 137
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old / Harman, Miroslav -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 1 (1990), s. 68-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 1 (2003), s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let / Karous, Miloš, 1943- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 211-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. - a teacher at the Mining College in Ostrava and specialist in deep and exploratory boring