Listování
od 

Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný / Sikora, Anton -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 53, č. 2 (2005), s. 137
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old / Harman, Miroslav -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 1 (1990), s. 68-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Ivo Kazda, DrSc. sedmdesátiletý -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 1 (2003), s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Jan Gruntorád, DrSc., šedesát let / Karous, Miloš, 1943- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 211-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. - a teacher at the Mining College in Ostrava and specialist in deep and exploratory boring
Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání / Kašing, Petr, 1983- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 55-64, 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig / Kalus, Dalibor -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Jg. 38, Nr. 1 (1992)
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem / Černý, Ivo, Grygárek, Jiří, 1934- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 8 (2003), s. 27
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem / Černý, Ivo, 1931- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 2 (2004), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum / Barvínek, Richard, 1931- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000 -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2000), s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Ladislav Rozložník, DrSc., šesťdesiatročný / Zorkovský, Vojtech -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 1 (1990), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. M. Vaněček, DrSc. šedesátníkem / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 4 (1988), s. 249-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let / Sivek, Martin, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem / Kuráž, Václav, 1939- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 12 (1997), s. 389
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje / Novák, Viliam -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 286
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem / Zapletal, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 183
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), s. 254
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee / Kušnierová, Mária -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 42, no. 3 (2010), p. 391-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. Ivo Chlupáč DrSc. (1931-2002) / Budil, Petr, Turek, Vojtěch -- In: The Trilobite Papers -- ISSN 1200-6734 -- Roč. 15, č. říjen (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)