Listování
od 

Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující / Fišera, Milan, 1937-, Šreinová, Blanka -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 247-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995) / Staněk, Josef -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 293-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995) / Kruťa, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 5 (1995), s. 325-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. František Fediuk, CSc., šedesátiletý / Holub, František V. -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 3 (1989), s. 187-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem / Jančaříková, Irena -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 23 (1997), s. 67-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc., sedemdesianikom / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 310-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jan Krejčí, DrSc., 80-ročný / Kvitkovič, Jozef, 1928- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 39, č. 4 (1987), s. 427-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. died
Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008) / Bernard, Jan Hus, 1928-, Fišera, Milan, 1937-, Platová, Klára -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 109-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi / Bernard, Jan, Fišera, Milan, Platová, Klára -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně / Staněk, Josef -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava / Duraj, Miloš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 375-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 3 (2003), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 335-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 460-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985) / Holec, Peter -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 5 (2003), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný / Kullman, Eugen, Porubský, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 2 (1984), s. 402-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha) / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 275-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný / Reichwalder, Peter -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 13-20
Zdroj: ČGS (UNM)