Listování
od 

Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi / Bernard, Jan, Fišera, Milan, Platová, Klára -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně / Staněk, Josef -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava / Duraj, Miloš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 375-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 3 (2003), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika / Fojt, Bohuslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 335-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 5 (2008), s. 460-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. (1921-1985) / Holec, Peter -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození / Malý, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 5 (2003), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. - päťdesietročný / Kullman, Eugen, Porubský, Anton -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 2 (1984), s. 402-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha) / Fišera, Milan, 1937- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 275-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný / Reichwalder, Peter -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 13-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let / Bláha, Pavel, Müller, Karel, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 4 (2004), s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, Csc., pětasedmdesátiletý / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 317
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., sedmdesátníkem / Buday, Tibor, 1913-2001 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 437-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994) / Budil, Ivo, 1933- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942) / Fišera, Milan, 1937-, Gabašová, Ananda, 1953-, Veselovský, František, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 288-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., šedesátníkem / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 321-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný / Rozložník, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 381
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie / Grmela, Arnošt -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 214
Zdroj: ČGS (UNM)