Listování
od 

Prof. RNDr. Miroslav Kuthan, CSc., sedmdesátníkem / Buday, Tibor, 1913-2001 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 437-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Otakar Matoušek (14.1.1899 - 4.1.1994) / Budil, Ivo, 1933- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 3 (1994), s. 164-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942) / Fišera, Milan, 1937-, Gabašová, Ananda, 1953-, Veselovský, František, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 288-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Rudolf Musil, CSc., šedesátníkem / Pokorný, Vladimír, 1922-1989 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 321-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let / Novák, Václav, 1945- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 3 (1990), s. 73-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Vendelín Radzo, CSc., šesťdesiatročný / Rozložník, Ladislav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 4 (1989), s. 381
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie / Grmela, Arnošt -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 8 (2001), s. 214
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský - seventy years old / Rozložník, Ladislav -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 452-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck an eightieth
Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný / Bartalský, Ján, Ilavský, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. V. Bouška died
Prof. Vrba and meteoritics of the 19th century
Prof. Vrba's contribution for working out collections of the National Museum
Prof. Vrba's life and work
Prof. Vrba's significance for the National Museum
Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech / Kočárek, Eduard -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof.dr. Hugo Strunz / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý / Přibyl, Jan -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý / Sattran, Vladimír, Vlašímský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)