Listování
od 

Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský - seventy years old / Rozložník, Ladislav -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 4 (1990), s. 452-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck an eightieth
Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný / Bartalský, Ján, Ilavský, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 2 (1991), s. 187
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof. V. Bouška died
Prof. Vrba and meteoritics of the 19th century
Prof. Vrba's contribution for working out collections of the National Museum
Prof. Vrba's life and work
Prof. Vrba's significance for the National Museum
Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech / Kočárek, Eduard -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof.dr. Hugo Strunz / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý / Přibyl, Jan -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý / Sattran, Vladimír, Vlašímský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Ladislav Melioris, Dr.Sc., jubilee -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 35, no. 5 (1984), p. 663-664
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý / Opletal, Mojmír, Schovánek, Pavel, Souček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 8 (2004), s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Ferry Fediuk sedmdesátiletý / Souček, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí) / Adamus, Břetislav, Duraj, Miloš, Kalendová, Jana -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem / Skopec, Jiří -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem / Bláha, Pavel, Holub, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 4 (2004), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 7-8 (1999), s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)