Listování
od 

Prof. Vrba's contribution for working out collections of the National Museum
Prof. Vrba's life and work
Prof. Vrba's significance for the National Museum
Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech / Kočárek, Eduard -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof.dr. Hugo Strunz / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Prof.Dr.Ing. Josef Pelíšek, DrSc. osmdesátiletý / Přibyl, Jan -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý / Sattran, Vladimír, Vlašímský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Dr. Ladislav Melioris, Dr.Sc., jubilee -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 35, no. 5 (1984), p. 663-664
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý / Opletal, Mojmír, Schovánek, Pavel, Souček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 8 (2004), s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Ferry Fediuk sedmdesátiletý / Souček, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 316-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí) / Adamus, Břetislav, Duraj, Miloš, Kalendová, Jana -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem / Skopec, Jiří -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem / Bláha, Pavel, Holub, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 4 (2004), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 7-8 (1999), s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Jan Kašpar (1908-1984) / Seidl, Vlastimil -- In: Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly -- Roč. 1 (2005), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Josef Augusta a výuka geologie / Ziegler, Václav, 1944- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Kazimierz Kozlowski odešel / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 299
Zdroj: ČGS (UNM)
Profesor Kazimierz Smulikowski - zycie i dzialalnosc / Polaňski, Antoni -- In: Archiwum Mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Roč. 43, č. 2 (1989), s. 5-15
Zdroj: ČGS (UNM)