Listování
od 

Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice / Slavkay, Miroslav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 94 (1992), s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach / Böhmer, Luboš, Gargulák, Milan, Podoláková, Soňa -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 203-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu / Štemprok, Miroslav -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 123-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu / Janatka, Jiří, Morávek, Petr -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 153-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy / Nouza, Richard -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 1 (1984), s. 4-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI / Duda, Jan, Žáček, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 249-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu / Králík, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 44-55, 1 mapa
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní struktura wolframového a cínového zrudnění v barrandienském proterozoiku SZ od Nýřan / Bernardová, Emílie -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 2 (1990), s. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití / Němec, Jaroslav, Osner, Zdeněk -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 7 (1993), s. 209-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognozní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze / Petáková, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze / Petáková, Zdeňka, 1964- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 191
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní zdroje nerostných surovin ČR / Dušek, Karel, Petáková, Zdeňka, Rambousek, Petr -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Prognózní zdroje nerostných surovin ČR / Dušek, Karel, Petáková, Zdeňka, 1964-, Rambousek, Petr -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština / Večeřa, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 243-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu / Buchta, Štěpán, Kolářová, Margarita -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 637-681
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor / Procházka, Zdeněk, Žáček, Miroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 57-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózovanie antropogénnych zmien na základe inžiniersko-geologickej rajonizácie územia / Matula, Milan -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 223-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní / Kucharič, Ľudovít, Steiner, Andrej -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 12 (1984), s. 351-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch / Čech, František -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s.221-228
Zdroj: ČGS (UNM)