Listování
od 

Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu / Kalenda, František -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 45-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Prograde eclogite in the Gföhl Nappe, Czech Republic: new evidence on Variscan high-pressure metamorphism / Fournelle, J. H., Ghent, E. D., Jelínek, Emil, 1943-, Medaris, L. Gordon, Mísař, Zdeněk -- In: Journal of Metamorphic Geology -- ISSN 0263-4929 -- Vol. 16, no. 4 (1998), p. 563-576
Zdroj: ČGS (UNM)
Prograde metamorphic history and the evidence of HP partial melting of the felsic granulites in Kutná Hora comlex, Bohemian Massif (Czech Republic) / Dolejš, David, Faryad, Shah, Konzett, Jurgen, Nahodilová, Radmila, Tropper, Peter -- In: Abstract at ILP's 2nd Potsdam Conference - Basic Science for the Human Habitat, 6.-8.10.2010 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The prograde metamorphic series of the Teplá Crystalline Complex and the Zone of Erbendorf-Vohenstrauss - a geochemical and Sr-Nd isotopic comparison / Fiala, Jiří, Henjes-Kunst, F., Müller-Sigmund, H., Vejnar, Zdeněk -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- Roč. 95, č. 8 (1995), s. 94
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prograde metamorphism and decompression of the Gföhl gneiss, Czech Republic / Dostál, J., Owen, J. W. -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 38, no. 3-4 (1996), p. 259-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Program Brit pro zpracování křehkých struktur / Coubal, M., Fischer, Tomáš -- In: Věstník České geologické společnosti -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 81-86
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Program Brit pro zpracování křehkých struktur / Coubal, Miroslav, Fischer, Tomáš -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ / Panovský, Karel -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 63-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997 / Kotris, Jan, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu / Polášek, Stanislav, Prokop, Ivo -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 79-94
Zdroj: ČGS (UNM)
A program for magnetic susceptibility-equivalent pore conversion / Hrouda, František, Ježek, Josef -- In: Geochemistry geophysics geosystems -- ISSN 1525-2027 -- Roč. 8, č. Q10013 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Program for reconstruction of the model of the chemical composition of industrially important feldspars
Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve / Polášek, Stanislav, Prokop, Ivo, Tylčer, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat / Valenta, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 4 (2008), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty / Horák, Jiří, Horáková, Bronislava -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 21-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Program obnovy Chýnovské jeskyně / Drbal, Karel -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 9 (1994), s. 259-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny / Seifert, Antonín -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí / Müller, Pavel -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004). / Brož, Milan, Honěk, J., Hortvík, Karel, Martinec, Petr, Mikulík, Oldřich, Šňupárek, Richard -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 104-116
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Program pro interaktivní řešení kinematických úloh v laterálně nehomogenních prostředích