Listování
od 

Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997 / Kotris, Jan, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu / Polášek, Stanislav, Prokop, Ivo -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 79-94
Zdroj: ČGS (UNM)
A program for magnetic susceptibility-equivalent pore conversion / Hrouda, František, Ježek, Josef -- In: Geochemistry geophysics geosystems -- ISSN 1525-2027 -- Roč. 8, č. Q10013 (2007), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Program for reconstruction of the model of the chemical composition of industrially important feldspars
Program geologického průzkumu černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve / Polášek, Stanislav, Prokop, Ivo, Tylčer, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 129-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat / Valenta, Jan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 4 (2008), s. 29-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty / Horák, Jiří, Horáková, Bronislava -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 21-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Program obnovy Chýnovské jeskyně / Drbal, Karel -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 9 (1994), s. 259-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny / Seifert, Antonín -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí / Müller, Pavel -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004). / Brož, Milan, Honěk, J., Hortvík, Karel, Martinec, Petr, Mikulík, Oldřich, Šňupárek, Richard -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 104-116
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Program pro interaktivní řešení kinematických úloh v laterálně nehomogenních prostředích
Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců / Hejl, Václav, Levorová, Věra -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 280-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru / Fajna, Richard, Přikryl, Ivo, Štrudl, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 211-214
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači / Bláha, Petr, Bláha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 185-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy) / Kasiński, Jacek Robert -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 44, č. 12 (1996), s. 1217-1222
Zdroj: ČGS (UNM)
Program UNESCO ve vědách o Zemi / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR / Konečný, Stanislav, Mikláš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)