Listování
od 

Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny / Seifert, Antonín -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí / Müller, Pavel -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 43
Zdroj: ČGS (UNM)
Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004). / Brož, Milan, Honěk, J., Hortvík, Karel, Martinec, Petr, Mikulík, Oldřich, Šňupárek, Richard -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 104-116
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Program pro interaktivní řešení kinematických úloh v laterálně nehomogenních prostředích
Program rekonstrukce modelu chemického složení průmyslově významných živců / Hejl, Václav, Levorová, Věra -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 9-10 (1990), s. 280-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru / Fajna, Richard, Přikryl, Ivo, Štrudl, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 211-214
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Program seizmického sledování stability svahů Krušných hor v oblasti SHR / Tobyáš, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 7 (1996), s. 211-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Program testovania usporiadanosti súborov uhlových meraní na osobnom počítači / Bláha, Petr, Bláha, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 2 (1990), s. 185-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy) / Kasiński, Jacek Robert -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 44, č. 12 (1996), s. 1217-1222
Zdroj: ČGS (UNM)
Program UNESCO ve vědách o Zemi / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 149-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Program výskumu hlbinnej stavby Zeme v ZSSR / Konečný, Stanislav, Mikláš, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 363-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech / Voda, Oldřich -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Programme and abstracts (Variant.)
The programme BRIT for construction of brittle structures
A programme for documentation of secondary minerals in the Modrá štola adit, Zlaté hory
Programme of analysis of pollution in the air in big cities
A programme of international economic geological studies - a case of Upper Silesian basin
A programme of landscape revitalization in Sokolov coal district. Symposium Mining town Příbram
Programme of mineral base development in the Czech Republic. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits