Listování
od 

Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe / Brueckl, Ewald, Grad, Marek, Guterch, Aleksander, Hrubcová, Pavla, Špičák, Aleš -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 154-155
Zdroj: ČGS (UNM)
The projects of geochemical mapping. Geologists against the destruction of natural environment. Proceedings
Projects of the international cooperation in prevention and remediation of environmental accidents
Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky / Šmehil, Karol -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Č. 12 (2012), s. 251-252
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt banka dannych fiziko-mechaničeskich svojstv gruntov
Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2 / Wójcicki, Adam -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 10 (2008), s. 871-872
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt česko-bavorského geoparku / Babůrek, Jiří, Fischer, Tomáš -- In: Konferencie, semináre, sympózia -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví" / Prostředník, Jan, 1968-, Řídkošil, Tomáš, 1953-, Švábenická, Lilian -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 7-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie / Kwecko, Paweł, Pasieczna, Anna -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 58, č. 5 (2010), s. 397-400
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt GeoBáze / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 8, č. 4 (1998), s. 26-27
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Projekt geodynamicznych badaň Sudetóv (Polskich i Czeskich) - "GEOSUD" / Cacon, S., Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Streszczenia referatov - Seminarium "Zastosowanie technik satelitarnych w geodezj i geodynamice" -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování / Hanžl, Pavel, Krejčí, Zuzana -- In: Sborník 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR -- ISBN 978-80-254-0299-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK / Štedrá, Veronika, 1965-, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 23-25, 1 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt GIS a metadata pro prostorová data / Růžička, Jan, 1976- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů / Čápová, D., Kaláb, Zdeněk -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 240-246
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Projekt Gutenberg / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 67-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze / Cikrle, Petr, Gregerová, Miroslava, Hruška, Antonín, Pospíšil, Pavel, Wasserbauer, Richard, Witzany, Jiří -- In: Projekt měsíčník pro stavebnictví a interiéry -- ISSN 1211-9490 -- Roč. VI (2002), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Projekt Labe (hlavní výsledky česko-německé spolupráce)
Projekt lokální seismické sítě Rinjani v Indonésii / Gaždová, Renata, Málek, Jiří, Špičák, Aleš -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti -- S. 54-55
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ