Listování
od 

Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů / Čápová, D., Kaláb, Zdeněk -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 240-246
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Projekt Gutenberg / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 2 (2005), s. 67-67
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze
Projekt Karlova mostu. I. etapa - dsikuze / Cikrle, Petr, Gregerová, Miroslava, Hruška, Antonín, Pospíšil, Pavel, Wasserbauer, Richard, Witzany, Jiří -- In: Projekt měsíčník pro stavebnictví a interiéry -- ISSN 1211-9490 -- Roč. VI (2002), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Projekt Labe (hlavní výsledky česko-německé spolupráce)
Projekt lokální seismické sítě Rinjani v Indonésii / Gaždová, Renata, Málek, Jiří, Špičák, Aleš -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 2.vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti -- S. 54-55
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most / Helis, Pavel, Hess, Luděk, Kubizňák, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 11 (1990), s. 481-486
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt MEDALUS (Mediterranean Desertification and Land Use) / Buzek, Ladislav -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 1 (1995), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record" / Kvaček, Jiří, 1937-, Straková, Markéta -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 115-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt Mezinárodního programu geologických korelací č.296 "Kvartér Asie a pacifické oblasti" ukončen / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 11-12 (1993), s. 371-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt nastolující otázky : Dolf Seilacher a výstava Fossil Art. [Rozhovor] / Mikuláš, Radek, Seilacher, D. (A.) -- In: A2 kulturní týdeník -- Roč. 4, č. 39 (2008), s. 8-8
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 169-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy / Vaishar, Antonín -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy I -- ISBN 80-901844-9-9 -- s. 4-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů / Boháček, Zbyněk, Komárek, Martin, Kovářová, Miloslava, Müller, Pavel, Toul, Jan, Zeman, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha) / Špaček, Karel, 1942- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt "Seismologie ve školách" / Doubravová, Jana, Jedlička, Petr, Zedník, Jan -- In: Sborník příspěvků SciCom v přírodních vědách II -- S. 92-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 6 (2006), s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin / Godány, Josef, Hrazdíra, Petr, Rambousek, Petr -- In: Sborník mezinárodního workshopu Budoucnost 2005 -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 59-60, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie / Šourek, Jiří -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)