Listování
od 

Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001' / Knésl, Ilja, Pecina, Vratislav, 1961-, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002)
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001 / Knésl, Ilja, Pecina, Vratislav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci / Veselý, Tomáš -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 10-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití / Svoboda, Ivan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1999), s. 11-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekty geochemického mapování / Ďuriš, Miloslav -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 38-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií / Kazda, Ivo, 1932- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 6 (2000), s. 131-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno) / Karásek, Jaromír, Veselý, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Projev Kaiserova efektu na horninách z OKR a předpoklady jeho využití pro měření napětí v horninovém masivu / Konečný, Petr -- In: Geotechnika 99. Základ moderných technológií výstavby. Zborník -- s. 174-176
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz / Lichner, Ľubomír, 1949-, Syrovátka, Oldřich, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 2 (2004), p. 108-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Projev některých izolovaných antropogenních vodičů v metodě VDV / Novák, Petr -- In: Uhlí-rudy-geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 1 (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy / Burda, Miloslav, Vyskočil, Vincenc, 1929- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 161-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku / Hrdinka, Tomáš, Šobr, Miroslav -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 115, č. 1 (2010), s. 96-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy bioeroze na miskách ústřic Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) z české křídové pánve / Vodrážka, Radek -- In: 6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice / Abraham, Miloš -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu / Chmelař, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 333-337, 2 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny / Fišera, Milan, 1937-, Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 65-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu / Dreslerová, D., Havlíček, Pavel, Růžičková, Eliška, Sedláček, Z., Zeman, Antonín -- In: Exkursní průvodce -- s. 8-15
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Abstrakta zasedání PAGES v Kolíně -- s. 3-15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ