Listování
od 

Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku / Hrdinka, Tomáš, Šobr, Miroslav -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 115, č. 1 (2010), s. 96-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy bioeroze na miskách ústřic Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) z české křídové pánve / Vodrážka, Radek -- In: 6. Česko-slovenský paleontologický seminář, sborník abstraktů -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice / Abraham, Miloš -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu / Chmelař, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 333-337, 2 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny / Fišera, Milan, 1937-, Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 218-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů -- s. 27
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 65-72
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu / Dreslerová, D., Havlíček, Pavel, Růžičková, Eliška, Sedláček, Z., Zeman, Antonín -- In: Exkursní průvodce -- s. 8-15
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Abstrakta zasedání PAGES v Kolíně -- s. 3-15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy kontaktní metamorfózy v aureole subvulkanické intruze monzodioritu v Roztokách nad Labem / Blechová, M., Pivec, Edvín, Ulrych, J. -- In: Geochemie a životní prostředí -- s. 68-69
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci / Lehotský, Tomáš, 1978-, Zapletal, Jan, 1939- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 164-169
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy mladokvarterní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu / Štěpančíková, Petra -- In: Geomorfologia Sudetów, Stan badań i perspektywy. I.Polsko-Czeskie Sudeckie Seminarium Geomorfologiczne -- S. 67-70
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Projevy posunů po vrstevních plochách v křídových pískovcích Podbezdězí / Adamovič, Jiří, Coubal, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 9-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí / Horáková, Milada -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy předsvrchnokřídového krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká republika) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 56-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy předsvrchnokřídov,ho krasovění (karbon-cenoman) v Barrandienu (Česká Republika) -- In: Český kras -- s. 56-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu / Staněk, Josef, 1928- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 13, č. 5 (1983), s. 185-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005 / Havíř, J., Pazdírková, J., Sýkorová, Z., Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- s. 120-121
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF