Listování
od 

Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu / Staněk, Josef, 1928- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 13, č. 5 (1983), s. 185-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005 / Havíř, J., Pazdírková, J., Sýkorová, Z., Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- s. 120-121
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005 / Havíř, Josef, Pazdírková, Jana, Sýkorová, Zdeňka, Špaček, Petr -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Projevy skalního řícení ve zpřístupněných jeskyních - Macocha, Česká republika / Geršl, Milan, Horáková, Hana, Koutecký, Bohuslav, Melichar, Rostislav -- In: Ochrana území postihnutých prírodnými ničivými pohromami -- ISBN 978-80-228-1803-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Projevy slapových sil a zemětřesení ve zřídelní struktuře Slatinice u Olomouce / Pospíšil, Zdeněk -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 265-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru / Hercík, Mirek, Wurmová, Marcela -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 1 (1982), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví / Jiříček, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 177-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi / Koudelková, G., Špičák, Aleš -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí / Karásek, Jaromír -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 39-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy vybraných antropogenních vodičů v metodě VDV / Dohnal, Jiří, Novák, Petr -- In: Študentská vedecká konferencia -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Prokletý minerál - "uran" / Hylmar, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 284-287
Zdroj: ČGS (UNM)
The Prokop coal - history of a giant Early Pennsylvanian mire in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield / Opluštil, S., Sýkorová, Ivana -- In: Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague -- S. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Prokopskému údolí dal jméno poustevník. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 127 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prokřemenělá dřeva Mongolska / Morávek, Rostislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 191-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Prokřemenělá dřeva z Vlasatic / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách / Adamovič, Jiří, Havránek, P. -- In: Bezděz -- Roč. 14, - (2005), s. 133-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prolog: Úvod do dynamické geomorfologie tektonicky aktivních zón
Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones / Kalvoda, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 30, suppl. (1995), p. 9-20
Zdroj: ČGS (UNM)