Listování
od 

Projevy tektoniky miocén-recent v Chebské pánvi / Koudelková, G., Špičák, Aleš -- In: Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy -- s. 24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí / Karásek, Jaromír -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 267 (1991), s. 39-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce : 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti : Teplice 4.-6.10.2010 -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)
Projevy vybraných antropogenních vodičů v metodě VDV / Dohnal, Jiří, Novák, Petr -- In: Študentská vedecká konferencia -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Prokletý minerál - "uran" / Hylmar, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 3 (2013), s. 284-287
Zdroj: ČGS (UNM)
The Prokop coal - history of a giant Early Pennsylvanian mire in eastern part of the Ostrava-Karviná Coalfield / Opluštil, S., Sýkorová, Ivana -- In: Volume of abstracts : 11th Coal Geology Conference Prague -- S. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Prokopskému údolí dal jméno poustevník. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 127 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prokřemenělá dřeva Mongolska / Morávek, Rostislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 191-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Prokřemenělá dřeva z Vlasatic / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 189
Zdroj: ČGS (UNM)
Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách / Adamovič, Jiří, Havránek, P. -- In: Bezděz -- Roč. 14, - (2005), s. 133-162
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prolog: Úvod do dynamické geomorfologie tektonicky aktivních zón
Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones / Kalvoda, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 30, suppl. (1995), p. 9-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Prolongační úspěchy v jeskyni Liščí díra T/7 v letech 1999-2001 / Frgala, Zdeněk, Kolařík, Jiří, Kos, Petr, Rakušan, Jaroslav -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 154-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Proluvial sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin
Proluviální sedimenty severočeské hnědouhelné pánve / Králík, František, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie] / Suk, Miloš, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 2 (1983), s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Proměna pulce v žábu jako vzpomínka na devon : k čemu se hodí Historie obratlovců [Rozhovor ] / Frynta, D. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 2 (2004), s. 105-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Proměnlivost průměrných denních teplot vzduchu za dobu pozorování v pražském Klementinu / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 89-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Proměnná délka slunečních cyklů jako frekvenčně modulované oscilace / Střeštík, Jaroslav -- In: 13. Celoštátny slnečný seminár -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Proměny a perspektivy panelových sídlišť ve městech České republiky v letech 1989 ů 1999 / Kallabová, Eva -- In: 13. konwersatorium wiedzy o mieĽce -- s. 113-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG